Velkommen til naturen

APPLICATION FOR DONATION FROM WELCOME TO NATURE FOUNDATION

Our vision is "Welcome to nature", exemplifying our desire to provide great experiences in nature by designing the world's best outdoor products.

Nature is our force of inspiration and the very meaning of what we do, therefore, in true Norrøna spirit, we want to contribute to the conservation and protection of nature. Every year, we donate 1% of our sales to causes and organizations working to promote sustainability and environmentally friendly initiatives.

Norrøna has divided the potential recipients into different categories and the nationality or location of the organization is irrelevant. The organizations or initiatives should however not spend more than 10% of their funding on administration. If your organization or initiative fits one of our categories, we would appreciate an application.

Kategoriene er som følger

(kryss av det som passer)

Hva er formålet med organisasjonen/prosjektet?

Hvem er de eller den største initiativtageren(e)?

I hvilket land opererer organisasjonen?

Hvor store midler håndterte organisasjonen i fjor?

Hva kan organisasjonen utrette med donasjoner på:

10 000 NOK:

50 000 NOK:

100 000 NOK:

200 000 NOK:

Hvorfor er dere en god kandidat til å motta donasjoner fra Norrøna-Stiftelsen Velkommen til Naturen?