Det kan vara svårt att beskriva den fantastiska frihetskänslan man får när man parerar mellan stenar och kottar på två hjul. Men vi vågar försöka. Följ våra äventyr på sadeln.

Canvas Hotel - Home of Riders

Imagine the perfect bike trail, far from the closest house, road or power line.

The story behind fjørå

Many years have passed since we created Norrønas first mountain bike specific products and released the fjørå concept. From then on it’s been a fun ride!