Företagets sociala ansvar

Det är viktigt för Norrøna med etisk handel och att minimera vårt miljöavtryck, både för vårt eget samvetes skull men också som en allmän grund för god affärssed.


Företagets sociala ansvar

Det finns många utmaningar, men när vi ser resultat och vet att vi kan påverka människors arbetsmiljö på andra sidan jorden, så motiverar det oss att arbeta ännu hårdare. Norrøna arbetar för att främja goda arbets- och miljöförhållanden i leverantörskedjan genom ett nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartner. För att klargöra vad vi förväntar oss av våra leverantörer har Norrøna utvecklat riktlinjer för etisk handel i värdekedjan, en så kallad uppförandekod. Alla Norrønas leverantörer måste underteckna den innan ett samarbete kan inledas. Innehållet bygger på internationella konventioner relaterade till arbetsförhållanden och miljö som är införlivade i lagstiftningen i de flesta länder.

Hämta Norrøna uppförandekod pdf.

Medlemskap i Ethical Trading Initiative i Norge

Ethical Trading Initiative i Norge (ETI-N) är ett resurscenter och förespråkare för etisk handel. Det är ett förpliktigande medlemskap mellan företag, fackföreningar, icke-statliga organisationer och offentliga institutioner. Genom vårt medlemskap förbinder vi oss att årligen rapportera vårt arbete och våra framsteg inom etisk handel.
Hämta årsrapport för 2012 här.

Fabriksinspektioner

Med hjälp av ett lokalt granskningsföretag har alla Norrønas fabriker i Kina som tillverkar konfektionssydda plagg inspekterats under hösten 2012. Fabrikerna har inspekterats utifrån Norrønas uppförandekod och arbetet ska följas upp utifrån de dokumenterade resultaten i rapporterna. Våra fabriker i andra länder ska inspekteras på samma sätt under 2013.

Leverantörslista

Om du vill veta var Norrønas produkter tillverkas kan du kontakta oss här.

Miljöfilosofi

Vi strävar efter att ha så lite skadlig inverkan som möjligt på miljön genom hela värdekedjan från fabrik till butik. Vi använder ekologiska material och tekniker där det är möjligt. Våra produkter har lång livslängd och vi erbjuder service och reparation av skadade produkter.

Återvinning – från flaskor till fleece

Norrøna använder återvunnet och återvinningsbart material i många produkter. 2012 lanserade Norrøna den första fleecejackan helt tillverkad av återvunna PET-flaskor. Läs mer.

pureOrganic™-bomull

Ekologisk bomull produceras utan skadliga pesticider, hårda kemiska blekmedel och färgmedel och är inte allergiframkallande. I dag använder Norrøna ekologisk bomull i 100% av våra bomullsprodukter.

Djurskydd

Norrønas produkter och råmaterial är framtagna med hänsyn till human behandling av djur. Vi använder inte ull från får som utsatts för mulesing, dunet vi använder är en biprodukt från livsmedelsindustrin och djuren har inte tvångsmatats. 

Polygiene – silversalt

Vi använder Polygiene i en del av våra produkter eftersom det har visat sig ha en positiv effekt på miljön genom mindre tvätt och vattenförbrukning. Med Polygiene behöver produkten inte tvättas lika ofta på grund av antilukttekniken, vilket påverkar miljön mindre. Produkten får också längre livslängd eftersom den inte slits ut av överdrivet tvättande. Polygiene är Bluesign-certifierat (Bluesign är den högsta miljöcertifieringen i textilbranschen och utvärderar produktens hela livscykel). Polygiene står också på listan över godkända material hos Oeko-Tex (Oeko-Tex är en oberoende organisation som testar textilier för potentiellt skadliga substanser och främjar material som inte utgör hälsorisker för människor eller miljö).  

Norrøna granskar hela tiden materialet och tygerna vi använder i våra produkter. Skulle vi hitta något som visar sig vara en risk för hälsa eller miljö byter vi självklart ut det.

Läs mer på: www.polygiene.com