En ekologisk omställning

Vad är effekterna av konventionell bomullsodling? Skulle en övergång från konventionell till ekologisk bomullsodling vara ekologiskt hållbar?

Dessa frågor i kombination med det faktum att rester av bekämpningsmedel från bomullsproduktion har påträffats så långt norrut som på Grönland har fått oss att ta en närmare titt på dagens bomullsindustri.

Innan du kan köpa den färdiga produkten i en butik ska råmaterialet skördas och pressas, omvandlas till hanterbart material, färgas, klippas till, sys, förses med tryck, packas och fraktas. Din nya tröja är en riktig globetrotter, som har levt ett långt liv redan innan den hamnar i din garderob. Handlar du ekologisk mat? Undviker du bekämpningsmedel hemma? I så fall kanske du borde börja fundera lite på vad dina kläder har varit med om.

Den giftiga sanningen
”Fem procent av världens odlingsmark utgörs av bomullsodling och här används 25 procent av alla bekämpningsmedel”, förklarar Gjermund Stormoen, tidigare anställd på organisationen Debio som kontrollerar all ekologisk produktion i Norge. Detta har stor inverkan på miljön och får direkta konsekvenser för alla som arbetar med själva produktionen. ”Bomullsodling förekommer främst i låglöneländer. Där är arbetarna direkt utsatta för bekämpningsmedel och får leva med de negativa effekterna. Andelen barn som föds med olika missbildningar är högre bland människor som arbetat med bekämpningsmedel under en längre tid”, fortsätter Stormoen.

Maiken Pollestad Sele, som arbetar på Oikos – økologisk Norge, tror också att människor i allmänhet glömmer bort att konventionella bomullsprodukter kan ha direkt negativa hälsoeffekter. ”Förutom de bekämpningsmedel som används vid själva bomullsodlingen tillsätts mängder av kemikalier vid produktionen av textilier. Vid såväl färgning som efterbehandling används metoder som kan vara giftiga och medföra ökad risk för astma och allergier. Många människor anser att det är viktigt att veta vad maten innehåller och välja ekologiska produkter, men huden är kroppens största organ och kan absorbera mängder av giftiga ämnen från textilier och liknande produkter”, säger Pollestad Sele.

Från Aralsjön till Grönland
Konventionell bomullsodling har stor inverkan på grundvattnet, som förorenas av bekämpningsmedel och dessutom ofta helt enkelt används upp. Den ensidiga produktionen förstör jordstrukturen, eftersom den påverkar mångfalden av växter och insekter negativt. Den stora användningen av gödningsmedel står dessutom för hälften av energiförbrukningen inom jordbruket och utgör en av de största källorna till växthusgasen dikväveoxid (N2O). Pollestad Sele kallar det för en ren miljökatastrof.

Konventionell bomullsodling har stor inverkan på grundvattnet, som förorenas av bekämpningsmedel och dessutom ofta helt enkelt används upp.

Ett exempel är Aralsjön, som ligger mellan Kazakstan och Uzbekistan och en gång i tiden var världens fjärde största sjö. Idag är sjön till stor del uttorkad, och det som tidigare var sjöbotten är nu torra sanddyner fulla med rester av bekämpningsmedel. Sanden sprids med vinden och har påträffats så långt norrut som i norska skogar och till och med på Grönland. Det hela började på 1960-talet, när människorna i de torra områdena kring sjön ville ge jordbruket en skjuts genom att börja med bomullsodling. För att lyckas installerade man bevattningsrör och tog vattnet från de floder som tidigare mynnade ut i sjön. Den här typen av bevattningslösningar leder ofta till försaltning, vilket har negativa effekter på jordkvaliteten. Sand och salt från den uttorkade sjön blåser dessutom in på intilliggande odlingsmark, och detta i kombination med ett ensidigt jordbruk bidrar till en gradvis försämrad jordkvalitet. Hösten 2013 besökte Gjermund Stormoen Uzbekistan, som ligger femtio mil söder om Aralsjön, och då var grundvattnet i området otjänligt som en direkt konsekvens av bomullsproduktionen. 

Det går åt cirka 150 gram kemikalier för att producera en t-shirt i konventionell bomull

Levnadslön
Utöver själva produktionen av råmaterialet kan vi konstatera att bomullsproduktionen även är förknippad med sociala utmaningar, däribland människors arbetsvillkor. Enligt Pollestad finns det bomullsspinnerier och textilfabriker där de anställda arbetar långa arbetsdagar och inte ens tjänar minimilön. Tillsammans med en rad företag, däribland Norrøna Sport, driver den norska organisationen IEH (Initiativ for etisk handel) och Fare Wage Network ett projekt som går under benämningen Levnadslön. De vill sätta fokus på arbetsförhållandena i hela kedjan och arbetar för att säkerställa att anställda får löner som det faktiskt går att leva på. Certifieringar för ekologisk produktion, till exempel GOTS, bygger på att implementera principer för etisk produktion, vilket lägger grunden för en rättvisare handel. De ser till hela värdekedjan, för att på så sätt försöka motverka den orättvisa balans som råder mellan de producenter som säljer råmaterialet och de företag som tillverkar slutprodukterna. ”Ekologisk bomull är dyrare och mellanskillnaden går direkt till de som bedriver själva jordbruket”, förklarar Pollestad Sele.

Anställda som arbetar med ekologisk bomullsproduktion tjänar mer än de som arbetar med konventionell bomull

Norrøna införde ekologisk bomull i sitt sortiment 2006 när de började sälja t-shirtar. Sedan dess är alla nya bomullsplagg från Norrøna tillverkade i ekologisk bomull. ”Vi hade vissa problem med att hitta en leverantör av bomull till jackan och byxorna i svalbard arctic-serien”, berättar Jørgen Jørgensen, CEO på Norrøna. ”Plaggen är tillverkade i ett tätvävt bomullstyg på 300 g/m², vilket inte är det allra vanligaste materialet på marknaden, men till slut lyckades vi hitta en leverantör som erbjöd ekologisk bomull av rätt kvalitet.” 2016, när Svalbard-serien ska lanseras på nytt, kommer alla Norrønas bomullsprodukter att vara tillverkade helt i ekologisk bomull.

Friska, nöjda medarbetare. Ekologisk bomull bidrar till hälsosammare arbetsförhållanden och högre löner.

Jørgensen förklarar att såväl hälsomässiga som sociala aspekter spelade en avgörande roll för företagets beslut att övergå till ekologisk bomull. ”Vi vill göra så liten inverkan på miljön som möjligt, och genom att välja ekologisk produktion av bomullsfibrer kan vi undvika att förgifta människor och natur. De fabriker vi vänder oss till arbetar också efter särskilda riktlinjer för att säkerställa att deras textilier lever upp till miljö- och hälsostandarder genom hela produktionsprocessen, inklusive färgning och efterbehandling, sociala kriterier och säkerhet för personalen. Ekologisk bomull är visserligen lite dyrare och det är något mer tidskrävande att hitta lämpliga leverantörer, men det påverkar inte slutpriset på produkten i någon högre utsträckning”, säger Jørgensen. ”Kvaliteten är densamma som hos andra bomullsprodukter, så vi hoppas verkligen att kunderna gör ett medvetet val och att de vill vara med och bidra till en ekologiskt hållbar bransch.”

Framtiden för ekologisk bomullsproduktion
Ekologiskt jordbruk började som en reaktion på de negativa effekterna av det industrialiserade jordbruket. Konventionell bomullsproduktion är fokuserad på själva plantan och att få den att växa så fort som möjligt, medan ekologisk produktion i stället fokuserar på markens bördighet och struktur, eftersom detta i slutänden avgör om det blir en bra skörd eller inte. ”Ekologiska jordbruk är mindre känsliga för översvämningar och torka just på grund av att jordmånen är bättre rustad för att tackla den typen av naturliga hot. Det är ett naturligt resultat av att man ger näring åt jorden i stället för själva plantan. Studier visar till och med att ekologiskt jordbruk gradvis kräver mindre vatten än konventionellt jordbruk”, säger Pollestad Sele.

Konventionell bomullsodling har stor inverkan på grundvattnet, som förorenas av bekämpningsmedel och dessutom ofta helt enkelt används upp.

Vid bomullsodlingar i områden söder om Sahara har man till exempel märkt att produktionen har ökat efter att man övergått till ekologisk odling. ”Det beror helt och hållet på jordstrukturen”, förklarar Pollestad Sele. ”Vid en övergång från konventionell till ekologisk produktion tar det ett tag innan produktionen kommer igång ordentligt. Det beror på hur förorenad jorden är, hur mycket nederbörd det kommer samt på temperaturen. Jorden måste återfå sin naturliga struktur innan man kan räkna med förbättrade resultat. Eftersom ekologisk bomull är dyrare att köpa borde det vara ekonomiskt möjligt för de flesta producenter att ändra sina produktionsmetoder, trots att de kan behöva räkna med en viss nedgång under själva övergångsperioden”, säger Pollestad Sele.

Klimatförändringar – Översvämningar och torka utgör ett mindre hot mot ekologiska odlingar, tack vare jordens naturliga filtreringsegenskaper.

”Globalt sett utgör den ekologiska bomullsproduktionen en mycket liten andel. Därför är det viktigt att påverka slutkunderna, så att de gör medvetna val”, förklarar Pollestad. ”Om efterfrågan på ekologiska produkter ökar kommer producenterna att sporras att ändra sina jordbruksmetoder.”

Är det görbart att byta ut all konventionell bomullsproduktion mot ekologiska metoder, både med tanke på efterfrågan och miljökonsekvenser?

”Vi bör generellt sett minska mängden bomull som produceras, och detsamma gäller många andra saker som framställs i dag. Ekologisk bomullsproduktion står dock för en mer hållbar process vad gäller själva produktionen, eftersom den bygger på växelbruk och säkerställer naturlig mångfald i naturen. Detta minskar påfrestningarna på grundvattnet, samtidigt som mängden kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel minskar. I kombination med de sociala aspekterna blir den här typen av odling mer ekologiskt hållbar jämfört med den vi ser i dag.”

0,7 % av världens bomullsproduktion är ekologisk. 94 % av Norrønas bomullsprodukter är tillverkade i ekologisk bomull. Hur ekologisk är din garderob?

1 % av världens bomullsproduktion är ekologisk.
94 % av Norrønas bomullsprodukter är tillverkade i ekologisk bomull.
Hur ekologisk är din garderob?

Tillverkad av 100 % ekologisk bomull