Velkommen til naturen

Produktion

De här målen ska skydda vår produktion och logistik från sociala och miljömässiga risker. Målen omfattar energi- och vattenförbrukning, sociala och miljömässiga aspekter av vår produktion, avfallshantering och utsläpp och hur vi transporterar våra varor.

När vi arbetar med de här målen ska vi minska den påverkan vår produktion och logistik har på miljön och vi ska också arbeta för att förbättra förhållandena på våra fabriker och för dem som arbetar där.