Norrøna vil kun bruke ull som er sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard (RWS)

Norrøna vil kun bruke sporbar ull fra sauer som blir behandlet godt, som ikke er utsatt for såkalt mulesering, og som er avlet frem på en bærekraftig måte.

Vi vil bruke sporbar og bærekraftig ull, og derfor vil vi med tiden kjøpe inn ull som er sertifsert i henhold til Responsible Wool Standard (RWS). RWS lanseres i 2016, og vi håper å kunne starte innkjøp av sertifisert ull i 2017. I 2019 håper vi å utelukkende bruke RWS sertifisert ull.

Mål
Faktisk
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019