Produksjon

Disse målene er satt for å sikre at Norrøna opptrer så ansvarlig og miljøvennlig som mulig i vår produksjon. Målene er relatert til sosiale og miljømessige aspekter, avfallshåndtering, utslipp, energi- og vannforbruk, og hvordan vi transporterer produktene våre.
Ved å arbeide med disse målene reduserer vi belastningen produksjonen vår har på miljøet, og hvordan vi kan bedre forholdene for våre fabrikker og arbeiderne.