Samfunnsansvarsmål

Norrønas ambisjon er å være en leder innen samfunnsansvar i vår bransje. Vi tilbyr produkter som er laget i henhold til høye etiske og miljømessige standarder. Samfunnsansvaret er en integrert del av vår daglige drift, og samfunnsansvar er en fundamental del av Norrønas strategi mot 2020. Vi vil også våre så transparente som mulig, og publiserer på disse sidene våre mål mot 2020 og vi vil årlig rapportere på fremgangen.

Företag

Vi strävar efter att vara så socialt och miljömässigt ansvarsfulla som möjligt som företag. Dessa mål gäller våra anställda, vårt huvudkontor i Lysaker och företaget som helhet.

Produktion

De här målen ska skydda vår produktion och logistik från sociala och miljömässiga risker. Målen omfattar energi- och vattenförbrukning, sociala och miljömässiga aspekter av vår produktion, avfallshantering och utsläpp och hur vi transporterar våra varor.

När vi arbetar med de här målen ska vi minska den påverkan vår produktion och logistik har på miljön och vi ska också arbeta för att förbättra förhållandena på våra fabriker och för dem som arbetar där.

Produkter

För att våra produkter ska vara så ansvarsfulla som möjligt behöver vi säkerställa att vi använder de mest miljövänliga och förstklassiga materialen som finns på marknaden. Dessutom vill vi använda återvunnet syntet- och naturfiber i så stor utsträckning som möjligt. Det dun, ull och läder som vi använder måste vara djurvänligt, ansvarsfullt och spårbart.

Vi vill också att våra produkter ska ha så lång livslängd som möjligt. Vi tror att högsta kvalitet och lång livslängd är av yttersta vikt när det handlar om miljövänliga och ansvarsfulla textilier.