Velkommen til naturen

Samfunnsansvar

1 % for nature

Norrønas visjon er «Velkommen til naturen», og for oss innebærer dette et ønske om gi folk fantastiske naturopplevelser gjennom verdens beste friluftsklær.

I sann Norrøna-ånd velger vi derfor å gi noe tilbake til naturen som vi er så glad i. Siden 2015 har Norrøna Sport donert 1 % av omsetningen til formål som bidrar til å løse miljø- og klimautfordringer, samt fremme naturopplevelser. På årlig basis donerer vi ressurser til tiltak og organisasjoner som jobber for bærekraft og miljøbevarende initiativ, og midlene distribueres av Norrøna-stiftelsen «Velkommen til naturen».

"Naturen er selve drivkraften og inspirasjonen bak alt vi gjør, og det er helt essensielt at fremtidige generasjoner skal få samme mulighet til å nyte og utforske den som det vi har."

Norrøna har delt inn potensielle mottakere i fire kategorier hvor nasjonalitet og type organisasjon/initiativ ikke er av betydning. Det er viktig for oss at organisasjonen eller initiativet bruker minimalt med midler på administrasjon.

Kategoriene er som følger:
A. Organisasjoner eller initiativ som jobber for å rydde opp i miljøet/naturen
B. Organisasjoner eller initiativ som bidrar til å fremme en bærekraftig utvikling
C. Organisasjoner eller initiativ som jobber for å beskytte miljøet/nature (vakthunder)D. Organisasjoner eller initiativ som jobber for tilrettelegging av bærekraftig friluftsliv og friluftsaktiviteter

Dersom din organisasjon eller ditt initiativ passer inn i en av våre aktuelle kategorier, mottar vi gjerne en søknad.
Søknaden bør inneholde svar på følgende:

1. Hvilken kategori søkes det om midler fra (A.-D.)­

2. Beskrivelse av organisasjonen/initiativet

- Hva er formålet med organisasjonen?
- Hvem er «kraften» bak organisasjonen?
- Hvordan er organisasjonen bygget opp?
- I hvilket land operer organisasjonen?
- Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer

3. Link til hjemmeside/blogg/sosiale kanaler

4. Hvor store midler håndterte organisasjonen i 2016?

5. Hva kan organisasjonen utrette med donasjoner på NOK:

a) 10 000
b) 50 000
c) 100 000
d) 200 000

6. Hvorfor er dere en god kandidat til å motta donasjoner fra Norrøna-Stiftelsen Velkommen til Naturen?

Søknaden kan sendes til welcometonature@norrona.no