Velkommen til naturen

Samfunnsansvar

Norrøna Office

Grønn pendling

Vi ønsker at 100% av Norrøna-ansatte pendler miljøvennlige til å jobbe minst 75% av tiden, og fremmer aktivt miljøvennlig reising. I 2016 så vi at 85% av våre ansatte pendlet miljøvennlig, og 33% av disse syklet, løp eller gikk.  I 2018 reiste 96% av alle ansatte miljøvennlige til arbeid, og vi håper å nå 100% innen utgangen av 2019 .

For å oppnå dette har vi satt igang flere insentiver:
- Bilene som brukes av salgsrepresentanter er elektriske eller hybridbiler (som må kunne kjøre elektrisk til og fra jobb)
- De tilgjengelige parkeringsplasser vi har er reservert for elektriske biler
- Betalt deltakelse i Sykle til jobben-konkurranse.
- Personalgarderober med dusj og håndklær.

Miljøvennelig pendling defineres som sykling, løping, gange, kollektiv transport, nabobil eller kjøring med elektrisk/hybrid bil.

Reskirulering av avfall på hovedkontoret

Vårt mål er at alt avfall generert på Norrøna HQ skal resirkuleres, og vi kartlegger kontinuerlig gode alternativer. Basert på dette, utviker vi en plan for implementering og videre arbeid. For tiden resirkulerer vi papiravfall på ulike stasjoner på kontoret, og matavfall leveres kompostgjenvinning. Vårt elektroniske avfall leveres til returstasjoner hvor gjenbrukbare komponenter eller materialer tas ut. Vi leverer også det meste av vårt plastavfall til resirkulering.

Vi søker for tiden en returløsning for slitt og ødelagt stoff/klær, men det er vanskelig å gjøre det miljøvennlig i Europa for øyeblikket. Vi ser også på alternativer for å oppmuntre til å selge brukte klær, og vi har alltid tilbudt reparasjonstjenester til alle våre kunder.

I 2018 ble 82% av vårt akkumulerte avfall resirkulert.

Norrøna House bør pusses opp med miljøvennlige materialer.

I april 2015 flyttet vi til nye kontorlokaler på Lysaker, utenfor Oslo. Bygningen fra 1862 er en gammel industriell murbygning rett ved Lysakerelven, og det ble gjennomført totalrenovering før innflytt. En omfattende miljøplan ble utviklet for renovering, for å sikre bruk av de mest miljøvennlige alternativene og materialene. Det å bruke en eksisterende bygning fremfor å bygge noe nytt, var også et miljøbevisst valg. 

Fornybar energi

Vi ønsker at all strømforsyningen til Norrønas hovedkontor kommer fra fornybar energi. Dette målet er nådd, ettersom 100% av vår energi er generert gjennom vannkraft. Under vil du finne sertifikatet fra vår strømleverandør som bekrefter at strømmen vår er basert på vannkraft.

Link til sertifikat