Velkommen til naturen

SØKNAD PÅ DONASJONSMIDLER FRA WELCOME TO NATURE FOUNDATION

Norrønas visjon er «Velkommen til naturen», og for oss innebærer dette et ønske om å gi folk fantastiske naturopplevelser gjennom verdens beste friluftsklær.

I sann Norrøna-ånd velger vi derfor å gi noe tilbake til naturen som vi er så glad i. Siden 2015 har Norrøna Sport donert 1 % av omsetningen til formål som bidrar til å løse miljø- og klimautfordringer, samt fremme naturopplevelser. På årlig basis donerer vi ressurser til tiltak og organisasjoner som jobber for bærekraft og miljøbevarende initiativ.

Norrøna har delt inn potensielle mottakere i fire kategorier hvor nasjonalitet og type organisasjon/initiativ ikke er av betydning. Det er viktig for oss at organisasjonen eller initiativet bruker minimalt med midler på administrasjon.

Dersom din organisasjon eller ditt initiativ passer inn i en av våre aktuelle kategorier, mottar vi gjerne en søknad.

Kategoriene er som følger

(kryss av det som passer)

Hva er formålet med organisasjonen/prosjektet?

Hvem er de eller den største initiativtageren(e)?

I hvilket land opererer organisasjonen?

Hvor store midler håndterte organisasjonen i fjor?

Hva kan organisasjonen utrette med donasjoner på:

10 000 NOK:

50 000 NOK:

100 000 NOK:

200 000 NOK:

Hvorfor er dere en god kandidat til å motta donasjoner fra Norrøna-Stiftelsen Velkommen til Naturen?