Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en grunnleggende del av Norrønas strategi, og vi er vårt ansvar bevisst. Det er meget viktig for oss å opptre etisk forsvarlig gjennom hele verdikjeden, og sikre at vi er så miljøvennlig som mulig.

Våre mål

Klimaendringene og den økende forurensingen skremmer oss. Norrøna har fokusert på høy kvalitet og så lang levetid som mulig siden vi startet i 1929. I mange år har vi jobbet for å redusere vår miljøbelastning ved å reparere produkter, bruke økologisk bomull og resirkulert polyester. Vi har også arbeidet for å være så ansvarlige som mulige i vår produksjon ved å arbeide med fabrikker vi stoler på, og som har signert vår Code of Conduct. Nå er tiden inne for å øke ambisjonsnivået enda høyere. Vi vil bidra til at vi som mennesker endrer vår levemåte slik at vi kan redde planeten vår. 

Her finner du vår samfunnsansvar- og miljøstrategi for 2020

Samfunnsansvar

Norrøna jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandør-kjeder, i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører har Norrøna utarbeidet retningslinjer for etisk handel i vår verdikjede, såkalte Codes of Conduct. Disse må signeres av alle som leverer til Norrøna. Innholdet bygger på internasjonale konvensjoner relatert til arbeidsforhold og miljø som er inkorporert i lovreguleringen i de fleste land.
Last ned Norrøna CoC pdf

IEH medlemskap

Norrøna er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH), og har vært medlem siden 2007.  IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel gjennom et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. Gjennom vårt medlemskap er vi forpliktet til å rapportere årlig til IEH.Vi gjennomfører også prosjekt og opplæring sammen med IEH for å lære mer om utfordringer i vår verdikjede. Last ned årsrapport for 2014 her.

Fabrikkinspeksjoner

Norrøna inspiserer alle nye fabrikker, og deretter blir fabrikkene innlemmet i vår inspeksjonssyklus hvor vi vurderer behov for reinspeksjon fortløpende. I løpet av 2016 er målet å få inspisert alle fabrikker vi benytter oss av, og dette gjør vi ved hjelp av eksterne selskap med kunnskap om lokalt språk og lovgivning. Det ble gjennomført to inspeksjoner i 2015, og fabrikkene ble inspisert mot Norrønas Code of Conduct. Det ble ikke gjort graverende funn, men det ble gjort funn som kan indikere overdreven bruk av overtid og mindre alvorlige brudd på HMS forskrifter. Disse funnene blir nå fulgt opp av Norrønas CSR ansvarlige og Head of Supply Chain. Det vil bli satt opp en forbedringsplan som følges opp gjennom dialog og besøk til fabrikkene. Vi vektlegger et godt samarbeid med våre produsenter og dette er en kontinuerlig prosess. Vi vil gjennomføre flere fabrikkinspeksjoner i 2016.

Fabrikklister

Norrøna produserer i dag ved følgende fabrikker:

 • Wai Wah Ski-Wear Factory Ltd (Kina)
 • Carleton Investment Ltd (Kina)
 • MSA Ltd (Eier lokalisert i Sør Korea, produksjon i Vietnam)
 • REHA Ltd (Tyrkia)
 • Chaos Inc. (Eier I Kanada, produksjon i Kina)
 • Flatseam Apparel Ltd (Kina)
 • Global Development Ltd (Kina)
 • Dong In Entch Co. Ltd. (Filippinene)
 • Palace Industry Co. Ltd. (Vietnam)
 • Eusebio Sporting Co. Ltd. (Kina)
 • Wasa Sweden AB (Sverige)
 • Tseng Ltd (Kina)
 • KTC Ltd (Kina)
 • Tech Winning Ltd (Kina)
 • Jannex Development Ltd (Kina)
 • Atlantic Rim Ltd (Sri Lanka)
 • Bosswik A/S (Danmark)
 • ZKG International (Kina)
 • King Hung (Vietnam)
 • Omniteksas (Lithuania)
 • Morgan Pack (Kina)
 • Acrylic Triwisdom Manufacturing Ltd. (Kina)

Miljøstrategi

Norrøna ønsker å gjøre så liten skade på miljøet som mulig – gjennom hele prosessen fra fabrikk til butikk. Vi skal bruke miljøvennlige materialer og teknikker der det er mulig, sørge for lang levetid på alle produktene våre og tilby reparasjon av skadede produkter.

Resirkulerte fibre

Norrøna ønsker å bruke så mye resirkulerte fiber som mulig når vi lager våre produkter. Dette er et styrende prinsipp når vi designer nye produkter, og når vi gjør innkjøp av materialer. Vi leter alltid etter tekstiler av høy kvalitet som er laget av resirkulerte fibre. Hovedeksemplet er polyester som er et av våre mest brukte materialer. Det har vært utfordrende å finne resirkulert polyester som har et kvalitetsnivå som ikke reduserer slitestyrke eller funksjonalitet, men vi ser at marked stadig øker. I 2014 var 16% av produktene våre laget av resirkulert polyester, i 2015 var 28% av resirkulert polyester, og i 2016 var hele 39% av Norrønas produkter laget av resirkulert polyester. Vi er stolte av dette, men det viser også at tilbudet av resirkulert polyester av høykvalitet har økt. I 2012 lagde vi den første jakken laget utelukkende av PET flasker, og det kan du lese mer om her. Vi har også et mål om å bruke 100% resirkulert polyester i 2020;  les mer her.

Resirkulert nylon er også et viktig fiber, men det har vist seg å være vanskelig å finne resirkulert nylon som holder den kvaliteten vi ønsker. I 2016 var 8% av nylonen vi brukte resirkulert, mens målet var 20%. Grunnen er at det er vanskelig å finne resirkulert nylon som har god nok kvalitet og slitestyrke. Det ville ikke gi mening å lage et mindre slitesterkt produkt fordi man vil bruke resirkulert nylon. Men vi jobber med å finne flere kilder til resirkulert nylon som holder høy kvalitet og målet er å bruke 75% resirkulert nylon i 2020.

Vi bruker også regernert ull i noen av produktene våre, og dette er også et resirkulert fiber. Ved å bruke resirkulerte fiber så bidrar vi til å lukke sirkelen, og redusere miljøpåvirkningen våre produkter har.

 

PFAS (PFC)

Hva er dette?
Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS, også kalt PFC) er fluorkarbonforbindelser som har unike vann- og fettavvisende kvaliteter, og derfor brukes det blant annet i impregnering av friluftstøy. Man skiller gjerne mellom langkjedede forbindelser og kortkjedede forbindelser. Blant de langkjedede (C8 og høyere) forbindelsene finner man stoffer som perfluoroktansyre (PFOA) og perfluoroktansulfonsyre (PFOS), og disse er påvist som svært miljøskadelig. De langkjedede fluorkarbonene har Norrøna for lengst faset ut av produksjonen; og vi gjorde dette før lovkravet kom i 2013. De kortere fluorkarbonforbindelsene (C6 og nedover) viser seg å være mindre miljøskadelige, men de brytes veldig sakte i naturen.

Hvorfor bruker Norrøna kortkjedet PFAS (PFC) i skallbekledningen vår?
Norrøna bruker fortsatt kortkjedede fluorkarbonforbindelser (C6) i skallbekledningen vår. Vi er klar over at disse stoffene kan medføre miljøskade, og vi jobber målrettet med å fase PFAS ut av alle produktene våre. Denne typen impregnering har møtt kritikk i det siste, og det er forståelig. Allikevel har det seg slik at vi ikke har funnet alternativer på markedet som presterer i henhold til våre kvalitetskrav. Både Norrøna og vår hovedleverandør Gore-Tex arbeider med dette, og vi tester fortløpende alternativer. Gore-Tex har valgt å bruke USD 15 millioner på forskning på temaet. Uavhengig av dette har Norrøna flere testløp gående for å finne et fullgodt alternativ til C6-impregnering. Norrønas bomullsjakker og -bukser, isoleringsjakker (dun og kunstfiber) eller vindjakker har PFAS-fri impregnering, men disse har lavere krav til vanntetthet enn skallbekledningen vår.

Så hvorfor fortsette å bruke PFAS? Det er slik at impregneringen er avgjørende for de vannavstøtende egenskapene til skallbekledning. Impregneringen forhindrer slitasje av membranen og forhindrer at fett og smuss setter seg i tøyet. Fett og smuss forringer egenskapene til membranen, og i verste fall resulterer dette i delaminering (limet mellom ytterstoffet og membranen løses opp) og da blir vanntettheten vesentlig dårligere. Derfor er impregneringen en viktig komponent for å forlenge levetiden til produktet så mye det lar seg gjøre. Norrøna mener at den høyeste kvalitet og lang levetid på produktene er et av de viktigste verktøyene for å minske miljøpåvirkningen til produktene våre. Det er bedre at du bruker en jakke i flere år, enn at du kjøper en ny hvert år.

Et annet aspekt ved PFASer er at friluftstøyprodusenter som Norrøna står for en brøkdel av bruken av PFAS. Bransjen er også klar over problematikken, og de fleste merker arbeider målrettet for å fase ut fluorkarbonforbindelsene. Uavhengig forskning (forskningsrapport fra SWEREA som er under utarbeidelse på vegne av svenske myndigheter) viser at impregnering av tekstil og lær står for mindre enn 5% av PFAS bruk. Det brukes i langt større grad innen elektronikk, kosmetikk, maling, og andre industrier. Men Norrøna anerkjenner problemet og vi jobber målrettet for å fase ut PFAS fra våre produkter. 

Kommer Norrøna til å avslutte bruken av PFAS (PFC)?
Norrøna har forpliktet seg til å fase ut PFAS innen utgangen av 2020. Du finner dette målet og våre andre samfunnsansvarsmål her.

pureOrganic™ Bomull

Økologisk bomull produseres uten bruk av miljøgifter, blekemidler eller giftige fargestoffer og er allergitestet. 100% av vår bomull er økologisk. 

Mikrofiber

Vi i Norrøna er godt informert om problematikken relater til plastavfall i marine miljøer (og i slam fra vannrenseanlegg som brukes i gjødsling av åkere), og da særlig mikrofiber fra syntetiske tekstil. Vi anerkjenner at vasking av tekstiler bidrar til dette problemet. Vi jobber med kortsiktige and langsiktige løsninger. Studier viser at ved vasking av plagg av syntetiske fiber (fleece-plagg av polyester særlig) så slipper plagget små fibre (mindre enn 5 mm lange) som ikke blir fanget opp i renseanlegg, og disse fibrene finner veien ut i havet og inn i marine næringskjeder. Forskning gjort i Norge finner at vask av tekstiler er den femte største bidragsyteren til denne forurensingen med 110 tonn per år i Norge (størst er dekkslitasje fra trafikken (2250 tonn), maling av skip og båter er nummer to (650 tonn) og plastproduksjon er nummer tre (400 tonn) (les mer Miljødirektoratets forskning her).

Våre fleece produkter er en av kildene til dette utslippet av mikrofiber, men vi vet også at premium, høykvalitets fleece produkter slipper vesentlig mindre fiber enn generiske, lav-kvalitets fleece (les mer om forskningen her). Men dette er ingen unnskyldning, og vi arbeider med å finne løsninger på denne problematikken. Vi har samarbeidet med tyske Guppy Friend, og vi vil tilby deres vaskebag i våre butikker. Denne vaskebagen vil fange de fleste av mikrofibrene som slippes ved vask og du kan kaste dem i plastavfallet når du har samlet en god klump. Dette er en av de kortsiktige løsningene. Et annet råd er å bruke vaskemaskiner med døren foran (som er de vanligste i Norge) da denne vaskemetoden resulterer i mindre utslipp (les mer her).

Norrøna har også bidratt til, og er medlem av, the Microfiber Consortium startet av European Outdoor Group og Leeds University. Denne gruppen vil vurdere hovedspørsmål relatert til mikrofiber fra syntetiske tekstiler, og bidra med forskning som kan løse denne problematikken. Les mer her.

Fra et mer langisiktig perspektiv arbeider vil vi arbeide med våre leverandører for å lage enda mer slitesterke materialer og vurdere nye konstruksjoner av fiberene. Norrøna tilbyr også et stort utvalg ullprodukter, både som innerste lag og isolasjonsprodukter, og ull er en naturlig fiber som skal være langt mindre skadelig hvis den finner veien til havet. Ta en titt på ullproduktene våre her!

Dyrevelferd

Vi i Norrøna er svært opptatt av at dyrene som inngår i vår verdikjede skal behandles humant og vi vil at dyrene skal behandles i henhold til de fem friheter. Videre forventer vi også at dyreholdet er bærekraftig, og dermed at områdene som brukes forvaltes på en måte som ikke innebærer unødig eller overdreven slitasje på naturen.

Ull

Ullen vi bruker i Norrøna kommer fra sauer som ikke er muleserte og ullen er sporbar tilbake til farmen den kommer fra (og i de fleste tilfeller tilbake til dyret). Norrøna bruker merino-ull og denne kommer i hovedsak fra New Zealand og Australia, og den er sertifisert i henhold til ZQ og New Merino. Dermed er ullen og farmene inspisert og sertifisert av uavhengige tredjeparter. Vi vurderte å bruke den nye Responsible Wool Standard (RWS) fra Textile Union, men slik vi ser det er denne standarden fortsatt svak. Derfor har vi valgt andre standarder som vi mener sikrer at ullen vår er så ansvarlig og bærekraftig som mulig.

Vi har fortsatt ull i vår kolleksjon som kun er sertifisert av sertifiseringsorganer som er bransjeeide. Vi arbeider for å fase ut denne ullen da vi ikke anser disse sertifiseringene som uavhengige.

Vi bruker også reprossessert ull i noen utvalgte produkter, og dermed blir belastningen på dyr og natur ytterligere redusert.

Dun

Norrøna bruker kun sertifisert dun fra gjess og ender som inngår i matproduksjon. Grunnen til at vi vil bruke dun fra fugler som inngår i matproduksjon er får å unngå at dunen plukkes mens fuglene lever; dette er en utbredt problematikk i ukontrollert dunproduksjon. Fuglene skal også behandles godt, og dette sikrer vi gjennom vår Downpass-sertifisering. Vi har hatt sertifisert dun slike sertifiseringer var tilgjengelige.

I 2017 vil vi flytte over til Responsible Down Standard (RDS) da vi mener denne vil gi oss enda bedre forsikringer om human behandling av fuglene.

Skinn

I enkelte av produktene våre (f.eks. hansker) inngår geiteskinn. Det er utfordrende å sikre hele verdikjeden for skinn, og derfor velger vi å samarbeide med Pittards da de har gode systemer for å sikre at dyr og natur behandles humant og forsvarlig.

Polygiene® - sølvsalt

Vi har den siste tiden mottatt mange tilbakemeldinger og bekymringer fra våre kunder ift den siste tids debatt vedrørende bruk av anti-bakteriell behandling av tekstiler. Vi setter pris på engasjementet. Til tross for vårt standpunkt om at vi bruker dette for å forlenge levetiden og begrense miljøpåvirkningen til vårt tekniske undertøy, har vi besluttet å kutte denne behandlingen i videre produksjon. Våre kunders engasjement og meninger betyr mye for oss her på Norrøna og dette er også hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen.

Hvorfor vi bruker det?
Her er det viktig å se det større perspektivet: Tekstilindustrien står for en betydelig miljøbelastning, og etterspørselen etter tekstiler øker stadig. Bomull, ull og polyester er de viktigste fibrene innen tekstil. Bomull er en belastende fiber sett fra et miljømessig perspektiv da ikke-økologisk bomull krever store mengder vann og en overdreven bruk av sprøytemidler. Ull krever behandling med sterke kjemikalier før det kan brukes i tekstilproduksjon. Polyester er laget av blant annet olje, men den store fordelen er at det er enkelt å resirkulere polyester og det kan resirkuleres flere ganger.

Polygiene er Bluesign-sertifisert (Bluesign er tekstilbransjens øverste miljøsertifisering som ser på hele livssyklusen av et produkt), og er også på listen over Oeko-Tex sine godkjente produkter. (Oeke-Tex er en individuell organisasjon som tester tekstiler for mulige helseskadelige stoffer, og fremmer produkter som ikke er skadelig for helsen).

Et av de viktigste verktøyene vi har for å sikre en miljøvennlig produksjon og verdikjede er at vi lager produkter med høy kvalitet og lang levetid. Enkelte estimater indikerer at 2/3 av miljøbelastningen til et klesplagg skjer etter salg. Dette skyldes slitasje og vask.

Så hvordan begrenser vi dette?
En løsning er å lage klær som krever mindre vask. «Wear More, Wash Less»-kampanjen har blitt frontet av mange store merkevarer (særlig innen denim). Intensjonen med Polygiene®-behandlingen er at vi bruker resirkulerbar polyester som krever vask sjeldnere og på lavere temperaturer. På denne måten håper vi å endre holdningen blant forbruker, og tilby produkter med lang levetid og mindre miljøbelastning.


Hvordan virker det?
Polygiene® inneholder en mikroskopisk mengde sølvsalt (AgCl), men dette må ikke forveksles med nanosølv som vi ikke bruker. Partiklene er større enn 100 nanometer. Sølvet hindrer bakterieveksten som forårsaker vond lukt. Svette i seg selv forårsaker ikke lukt, men svette og kroppsvarme gir ideelle vekstforhold for bakterier. Sølvet har samme effekten som lanolin har i ull. Sølvet virker kun i tekstilet og har ikke påvirkning på bakteriefloraen på huden.

Sølv har sameksistert med bakterier siden tidenes morgen, og sølvets bakteriehemmende effekt har vært kjent i århundre. Sølv brukes i bandasjer, for å rense vann, i tekstiler og sko for å hindre bakterievekst. Sølv forekommer naturlig i jord, vann, drikkevann og i kroppene våre.

Resistente bakterier?
Norrøna er akkurat like bekymret for antibiotikaresistens som forbrukerne våre, og vi har lest mye forskning relatert til sølv og resistens. Slik vi ser det viser den mest pålitelige forskningen at det ikke er grunn til bekymring. I studiene som antyder en korrelasjon mellom resistente bakterier og sølv har man brukt ekstremt høy sølveksponering (50.000 ganger normal eksponering), og dette betyr heller ikke at bakterier blir antibiotikaresistente. Vi bruker mindre sølv i våre produkter enn det som forekommer i naturen, og mengden som skilles ut i vask er mikroskopisk. Mengden sølv i en normal sølvring som du har på fingeren kan brukes til å behandle 500-1000 produkter. Forskningen vi støtter oss til testet faktisk resistens på over 500 bakterietyper og man fant ingen resistens. I og med at mengden er sølv er så liten så ser vi ikke at dette skal bidra til resistente bakterier.

Her kan du lese om forskningen vi anser som pålitelig når det kommer til bruk av bakteriehemmende sølvsalt.
Det er en kort artikkel, men forskningen har stort omfang: 519 bakterier ble testet for faktisk resistens mot sølv. Du finner artikkelen her.

Miljøskade?
Sølv er et metall og i store konsentrasjoner vil det være skadelig for enkelte organismer. Et eksempel er San Francisco Bay; her ble bløtdyr og skalldyr skadet av utslipp fra fotofremkallingsindustri. Her snakker vi om veldig høye konsentrasjoner, og vi bruker mengder som er veldig små. Det som skilles ut ved vask er så lite at det er mindre enn verdiene som forekommer naturlig i vann. Sølv er faktisk en vanlig måte å rense drikkevann.

Hurtig fakta:
Hvorfor?
For å forlenge levetid og begrense miljøpåvirkning til vårt tekniske undertøy.
Hvordan?
En svært liten mengde sølvsalt (AgCl) (ikke nanosølv) hemmer bakterieveksten, og produktene krever dermed mindre vask og vask på lavere temperaturer
Resistente bakterier?
Mengden sølv vi bruker er mindre enn den som forekommer naturlig i jordsmonn, vann og drikkevann.
Studiene som antyder mulig sølvresistens, ikke antibiotikaresistens, bruker ekstremt høy sølveksponering (50.000 ganger normal eksponering)
Miljøskade?
Mengden sølv som skilles ut ved vask er så liten at det langt under verdiene som forekommer naturlig.

Norrøna jobber kontinuerlig med CSR gjennom hele verdikjeden og vurderer stadig de materialene vi benytter i våre plagg. Skulle vi finne noe som beviselig er helseskadelig eller ødeleggende for miljøet bytter vi ut dette materialet.