Norrøna vil kun bruke sporbar eller resirkulert ull

Norrøna vil kun bruke sporbar ull fra sauer som blir behandlet godt, og som ikke er utsatt for såkalt «mulesing».

I dag kan vi spore vår ull ned til gårdene hvor ullen kommer fra, og vi krever, og mottar, garantier for at sauene ikke har blitt utsatt for såkalt «mulesing». Fremover vil vi stille høyere krav og ha bedre sporbarhet. Vi vil at ullen vår kommer fra dyr som er avlet innen de fem friheter om dyrevelferd: Frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra unormal kulde og varme, frihet fra redsel og stress, frihet fra skader og sykdom, og frihet til å utøve normal adferd. Det mangler en god standard i dag for ansvarlig ull, og Norrøna vil arbeide for å få på plass en god standard for ull da en verifiserbar standard vil gjøre det enklere å sikre ansvarlig ull.

Vi måler dette ved å se på totalen for antall ullprodukter vi har og sammenligner dette med ull vi kjøper som vi har garantier for at dyrene ikke utsettes for mulesing og at farmene kan verifisere at de følger de fem frihetene. Utfordringen i dag er å få verifisert garantiene fra leverandørene. I 2016 lanseres Responsible Wool Standard (RWS) av Textile Exchange, og vi håper at denne kan gi oss mulighet til å kjøpe ull som er sertifisert av en uavhengig tredjepart.

I 2016 bestemte Norrøna at vi ikke kan akseptere sertfisering utstedt fra sertifiseringsorganer som er eid av ullindustrien, og vi krever nå sertifisering av at ullen er ansvarlig og bærekraftig fremstilt fra uavhengig tredjepart. Vi bruker derfor ull som er sertifisert i henhold til ZQ og New Merino. Dette betyr også at andelen av ullen vår som kun er sertifisert av bransjeorganer er på 35%, men vi håper å få redusert denne andelen til 0 i løpet av de neste årene ettersom tilbudet av tredjepartssertifisert ull stadig øker.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019