Reparasjon av Norrøna produkter

En forlenget levetid er et av de viktigste verktøyene for å gjøre et tekstilprodukt så miljøvennlig som mulig. Norrøna har reparert produkter siden starten i 1929 for å fremme en lang levetid på produktene våre og yte god service til kundene våre.

Det er ekstremt viktig for Norrøna å tilby reparasjonstjenester til våre kunder! Vi vil at du bruker produktene så lenge som mulig for å redusere miljøbelastningen. Vi tilbyr reparasjonstjenester til alle våre kunder, og vi har reparasjonssenter i alle kjernemarked. I dag har vi reparasjonssenter i Norge, Sverige, Sveits, USA og Tyskland, og disse håndterer reparasjoner fra alle marked vi selger produkter i. Vi streber alltid for å tilby rask service slik at du er klar til nye eventyr så fort som mulig!

Den gjennomsnittlige behandlingstiden er nå 5,79 dager. I 2013 reparerte Norrøna 4798 produkter, i 2014 5132 produkter, og 6462 produkter ble reparert i 2015. I 2016 gjennomførte vi en gratis reparasjonskampanje, og ved årsslutt hadde servicesenterne våre reparert over 10.000 produkt.

Vi måler dette ved å se på hvor lang tid det tar å fikse et produkt fra vi mottar det til vi sender det til deg.

Mål
År
Faktisk
5 days

2014

5 days
5 days

2015

5 days
5 days

2016

5 days
5 days

2017

5 days

2018

2019