Norrøna vil kun bruke ull som er sertifisert i henhold til Responsible Wool Standard (RWS)

Norrøna vil kun bruke sporbar ull fra sauer som blir behandlet godt, som ikke er utsatt for såkalt mulesering, og som er avlet frem på en bærekraftig måte.

Vi er glad for at Textile Union lanserte Responsible Wool Standard (RWS), og vi ser frem til at denne blir utviklet ytterligere. Norrøna anser dog RWS som litt mangelfull når det kommer til sertifisering av sauefarmene, og vi velger derfor å bruke ZQ og New Merino sertifiseringene da disse har strengere krav.

Vi regner med at RWS vil utvikles videre, og vi tror at dette vil bli den dominerende, globale standarden for ull. Derfor vil vi kjøpe inn ull som svarer til kravene stilt i RWS, og i 2019 vil vi utelukkende bruke ull som tilfredstiller kravene stilt i RWS.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019