Norrøna vil fra 2017 gå over til RDS sertifisering av all dun

I 2017 gikk vi over til RDS (Responsible Down Standard) (http://responsibledown.org/) for å sikre dyrevelferd og at dunen ikke kommer fra levende fugler.

Norrøna ønsker at all dunen vi bruker i våre produkter skal sertifiseres i henhold til RDS (Responsible Down Standard) fra 2017. Dette gjør vi for å sikre dyrevelferden og at dunen ikke er plukket fra levende dyr. Dette gjøres også for å styrke tilliten til at våre produkter er ansvarlige blant våre kunder og forhandlere.
Målet med RDS er å sikre at all vannfugl (f.eks. and og gås) behandles humant, og dette gjøres ved at gode systemer for å sikre dyrevelferden implementeres. Disse systemene innebærer strenge krav til dokumentasjon, inspeksjonsordninger og databaser som sikrer human behandling av dyrene.

I dag er vi sertifisert gjennom Downpass og Traumpass (DP/TP).

Dette måles ved å se på % av Norrønas dunprodukter som inneholder sertifisert dun.

Mål
År
Faktisk
DP/TP

2014

DP/TP
DP/TP

2015

DP/TP
DP/TP

2016

DP/TP

2017

2018

2019