Norrøna vil utelukkende bruke dun som er Downpass og Traumpass sertifisert

All dun Norrøna bruker i dag er sertifisert i henhold til Downpass og Traumpass for å sikre humant dyrehold og at dunen kommer fra døde dyr.

Traumpass-sertifiseringen sikrer at råmaterialet (f.eks. dun og fjær) er biprodukter fra matproduksjon, og at det utelukkende kommer fra døde dyr. Dette betyr at dunen ikke er plukket fra levende dyr.
Downpass baserer seg på standarder fra den europeiske konvensjon for beskyttelse av landbruksdyr (78/923/EEC og 92/583/EEC) og skal sikre at dyrevelferden ivaretas. Sporbarhets og kvalitet sikres ved inspeksjoner av nøytral tredjepart. Dermed forsikrer vi oss om at dun og fjær kommer fra fugler som behandles humant, og at den ikke kommer fra levende dyr.

Disse sertifiseringsordningene vil erstattes av RDS (Responsible Down Standard) i 2017.

Dette måles ved å se på % av Norrønas dunprodukter som inneholder sertifisert dun.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

RDS

2017

RDS
RDS

2018

RDS
RDS

2019

RDS