% av andre syntetiske fibre som er laget av resirkulerte fibre

Norrøna vil bruke så høy andel av resirkulerte syntetiske stoffer som mulig.

Ved målinger i 2010 fant man at USA og EU produserte 15 millioner tonn tekstilavfall, og av dette var 1 million tonn nylon. I produksjonen av nylon, som polyester, er produksjonen basert på råolje. Resirkulert nylon kommer fra brukte fiskegarn, industriavfall og rester fra stoffspinneriene. Fordelen med resirkulert nylon er at det kreves mindre energi å fremstille, redusert oljeavhengighet og avfall.

Norrøna har implementert en prosess for å sikre seg ønskede mengder resirkulerte fiber, og vi venter å se effekten av dette i 2017. Vi har erfart at det er et begrenset tilbud av resirkulerte syntetiske fibre, og gjelder særlig for nylon. I tillegg er kvaliteten på den resirkulerte nylonen ofte av dårlig kvalitet. Kvalitet er særdeles viktig for Norrøna, og derfor har vi måtte fortsette bruken av ikke-resirkulert nylon i enkelte produkter.

Vi eksperimenterer også med ansvarlig produsert plantebasert nylon. Disse fibrene produseres av restavfall fra avlinger; fibrene prosesseres til et materiale som kan Oeko-tex eller bluesign® sertifiseres.

I 2016 var 8% av nylonen Norrøna brukte resirkulert. Dette er bak målet vårt på 20%, men det er vanskelig å finne resirkulert nylon som holder god nok kvalitet og har den nødvendige slitestyrken.

Vi måler dette ved å se på % av produkter som er laget av nylon og andre syntetiske fibre som inneholder mer enn 50% av resirkulerte fibre. For å sikre oss må alle sertifiserte stoffer må være verifisert av tredjepart.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019