Prosent av produksjonen som produseres i lav sesong for å redusere overtid og fasilitere levelønn hos fabrikkene (kartlegge produksjonsbalansen)

Norrøna vil kartlegge og flytte produksjon ut av høysesong for å avlaste leverandører og fabrikkarbeidere.

Norrøna kartlegger produksjonen på månedlig basis. Ved å gjøre dette kan vi se hvilke måneder har høy belastning, og i hvilke måneder de har lav belastning. Basert på dette kan vi identifisere produkter vi kan flytte produksjoner, og dermed lette belastingen på fabrikk og arbeidere og øke forutsigbarheten. Dermed reduseres behovet for overtid, og samtidig bedres mulighetene for levelønn ettersom produksjonen økes i lav sesong. Vi ser at det har vært graden av produksjon i lav sesong har blitt redusert grunnet intern salgspraksis, men vi har et mål om å flytte mer produksjon ut av høysesongen i de kommende år og nå 25% i lavsesong i 2020. Det er viktig å notere seg at lavsesong for våre fabrikker er ca. to måneder i året, og at vi ikke er eneste merke som produserer hos fabrikkene.

I Norrøna har vi igangsatt flere initiativ for å spre produksjonen: Vi tillater lengre produksjonsperioder for enkelte produkter, og dette gjør det enklere for fabrikken å planlegge og reduserer presset på arbeiderne. Vi plasserer også produksjonen av produkter med stort salgsvolum tidligere slik at forutsigbarheten økes, og vi har justert vår produksjonsstrategi for å gjøre det enklere å balansere produksjon på hver enkelt fabrikk. I 2016 produserte Norrøna 8% av produktene våre utenfor høysesong, og dette er vi veldig fornøyd med.

Måling:

  • Kartlegge månedlig produksjon
  • Identifisere stiler hvor produksjon kan flyttes til lavsesong
  • Andel av totalproduksjon som flyttes ut av høysesong
Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019