Levelønnsprosjekt

Norrøna gjennomførte en levelønnsundersøkelse hos tre av våre fabrikker for å lære mer om vår verdikjede.

Vi gjennomførte et levelønnsprosjekt i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel, Fair Wages Network og andre skandinaviske merker. Prosjektet innebar en studie av tre av våre fabrikker og lønnspraksis her. Det ble gjort en grundig undersøkelse som innebar intervjuer og kvantitativ analyse av lønnsdata. Deretter ble lønnsnivået sammenlignet med de faktiske utgifter arbeiderne hadde. Det er her begrepet «levelønn» kommer inn, og dette må ikke forveksles med minstelønn. Undersøkelsen viste tilfredsstillende resultater for fabrikkene våre som var inkludert. Det er viktig for Norrøna at arbeiderne i vår verdikjede behandles rettferdig. To fabrikker i Vietnam og en i Kina ble undersøkt, og vi fant at lønnsnivåene var over utgiftsnivå satt av uavhengige kilder (f.eks. Oxfam).

Du kan lese om levelønnsprosjektet her.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019