Mindre enn 1% luftfrakt i 2016

Norrøna bruker flytransport ved nødstilfeller for å få produkter på plass. Vi ønsker å redusere denne transporten til 1% eller mindre.

Vi ønsker å redusere Norrønas miljøpåvirkning så mye som mulig. Et viktig element er transporten av produktene våre. I dag sendes de aller fleste produktene med containerskip til lageret vårt da det er den mest miljøvennlige løsningen. I 2015 oversteg vi målsetningen om 2% flyfrakt og endte opp på 4,3%. Dette skyldtes forsinkelser i produksjonen, og vi måtte fly inn produkter for å få produktene til forhandlerne i tide. Vi har forbedret produksjonsplanleggingen for å unngå slike forsinkelser, og overvåker utviklingen.

I tillegg har det økte fokuset på reduksjon av flyfrakt tvunget oss til å vurdere og endre enkelte av prosessene våre. Vi ser at selgerprøver er en utfordring da de må flys inn for å rekke messer, og vi evaluerer denne prosessen. Prosessen for å godkjenne flyfrakt har også blitt mye strengere, og i dag må toppledelsen godkjenne flyfrakt hvis den resulterer i at vi overstiger 1%. Dette fokuset gjør også at vi vurderer alternativ (f.eks. togtransport fra Asia).

Vi måler dette ved å se på andelen av våre ferdige produkter som fraktes med fly.

Mål
Faktisk
[Missing text '/Norrona/web/page/csrtopic/year' for 'Norwegian, Bokmål (Norway)']

2014

2015

2016

2017

2018

2019