Mindre enn 1% luftfrakt i 2016

Norrøna bruker flytransport ved nødstilfeller for å få produkter på plass. Vi ønsker å redusere denne transporten til 1% eller mindre.

Vi ønsker å redusere Norrønas miljøpåvirkning så mye som mulig. Et viktig element er transporten av produktene våre. I dag sendes de aller fleste produktene med containerskip til lageret vårt da det er den mest miljøvennlige løsningen. I 2016 lykkes vi med å begrense bruken av luftfrakt til 0,6%, og dette vil si en reduksjon på 600% fra 2015 (4,3%).

Det økte fokuset på reduksjon av flyfrakt tvunget oss til å vurdere og endre enkelte av prosessene våre. Vi ser at selgerprøver er en utfordring da de må flys inn for å rekke messer, og vi evaluerer denne prosessen. Prosessen for å godkjenne flyfrakt har også blitt mye strengere, og i dag må toppledelsen godkjenne flyfrakt hvis den resulterer i at vi overstiger 1%. Dette fokuset gjør også at vi vurderer alternativ (f.eks. togtransport fra Asia).

Vi måler dette ved å se på andelen av våre ferdige produkter som fraktes med fly.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019