Implementere nytt oppfølgingsopplegg for eksisterende og nye leverandører i 2016

Norrøna vil ha en rettferdig og forsvarlig verdikjede, og det er viktig å følge opp og samarbeide strukturert med leverandører for å oppnå dette.

Vi har implementert en inspeksjonssyklus, og det er viktig at funnene fra disse følges opp på en konstruktiv måte med leverandørene. Derfor gjør vi dette på en ny, strukturert måte og i tett samarbeid med leverandørene. Oppfølgingen innebærer en handlingsplan med frister som vi følger opp. Vi gjør dette for å sikre en rettferdig og ansvarlig produksjon så godt det lar seg gjøre. I tillegg til dette opplegget vil alt personell tilknyttet produksjon og innkjøp motta opplæring i miljømessige og etiske risikoer slik at de kan identifisere mangler ved fabrikkbesøk.

Vi tester det nye oppfølgingsregime for fabrikkene våre, og vi regner med å implementere regime i siste kvartal av 2016.

Vi måler dette ved å anslå hvor stor andel av fabrikkene vi har inspisert som har blitt fulgt opp på en konstruktiv måte.

Mål
Faktisk
[Missing text '/Norrona/web/page/csrtopic/year' for 'Norwegian, Bokmål (Norway)']

2014

2015

2016

2017

2018

2019