Implementere nytt oppfølgingsopplegg for eksisterende og nye leverandører i 2016

Norrøna vil ha en rettferdig og forsvarlig verdikjede, og det er viktig å følge opp og samarbeide strukturert med leverandører for å oppnå dette.

Vi har implementert en inspeksjonssyklus, og det er viktig at funnene fra disse følges opp på en konstruktiv måte med leverandørene. Vi har derfor introdusert en oppfølgingsprosedyre som sikrer en lik oppfølging av alle fabrikker, og bedre resultater av oppfølgingen. Oppfølgingen innebærer en handlingsplan med frister og klare krav til forbedring som vi følger opp i tett samarbeid med fabrikkene. Vi gjør dette for å sikre en rettferdig og ansvarlig produksjon så godt det lar seg gjøre. I tillegg til dette opplegget vil alt personell tilknyttet produksjon og innkjøp motta opplæring i miljømessige og etiske risikoer slik at de kan identifisere mangler ved fabrikkbesøk.

Vi tester det nye oppfølgingsregime for fabrikkene våre, og vi regner med å implementere regime i siste kvartal av 2016.

Vi måler dette ved å anslå hvor stor andel av fabrikkene vi har inspisert som har blitt fulgt opp på en konstruktiv måte.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019