Inspeksjon av alle fabrikker i henhold til sosiale- og miljøstandarder

Norrøna vil at vår produksjon skal foregå i henhold til våre standarder for miljø, sikkerhet og etikk. Derfor er det viktig at vi inspiserer alle våre fabrikker slik at vi kan sikre oss at driften forsvarlig og ansvarlig så godt det går.

Norrøna inspiserer alle fabrikker i henhold til vår Code of Conduct og gjeldende lovkrav. Dette gjør vi for å sikre at miljøpåvirkningen av produksjonen er så liten som mulig, og at arbeiderne på fabrikkene behandles rettferdig og har et sikkert arbeidsmiljø. Vi er nå i ferd med å avslutte en inspeksjonssyklus, og målet i 2016 var å inspisere 100% av fabrikkene. Vi følger opp inspeksjonene i henhold til vår prosedyre for oppfølging, og dette betyr at vi samarbeider tett med fabrikkene for å få ønskede forbedringer på plass. Inspeksjonene utføres av profesjonelle inspektører. Vi inspiserte tre fabrikker i 2016, og dermed endte vi opp på at 90% av fabrikkene våre er inspisert. Det kan være tilfeller hvor vi vil vurdere det unødvendig med en inspeksjon, men dette vil være uhyre sjeldent og fordrer en særs lav score på vår risikovurdering.

Norrøna risikovurderer og evaluerer all mulige fabrikker vi velger å arbeide med. Dette gjøres før inspeksjonen. Det er avgjørende å gjøre en tett og konstruktiv oppfølging basert på funnene fra inspeksjonen. Denne oppfølgingen gjøres av Norrøna, og det er viktig å stille krav for å fasilitere faktisk forbedring. Vi inspiserer alle våre fabrikker som produserer klær, men vi har valgt å inkludere fabrikkene som lager markedsmateriell (f.eks. mannekenger, kleshengere, papirposer, etc.).

Vi måler dette ved å oppgi hvor stor andel av fabrikkene våre som har vært igjennom inspeksjonssyklusen. Det kommer gjerne til nye fabrikker i løpet av et år og da er det viktig at de inkluderes i syklusen.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019