Inspeksjon av alle fabrikker i henhold til sosiale- og miljøstandarder

Norrøna vil at vår produksjon skal foregå i henhold til våre standarder for miljø, sikkerhet og etikk. Derfor er det viktig at vi inspiserer alle våre fabrikker slik at vi kan sikre oss at driften forsvarlig og ansvarlig så godt det går.

Norrøna inspiserer alle fabrikker i henhold til vår Code of Conduct og gjeldende lovkrav. Dette gjør vi for å sikre at miljøpåvirkningen av produksjonen er så liten som mulig, og at arbeiderne på fabrikkene behandles rettferdig og har et sikkert arbeidsmiljø. Vi er nå i ferd med å avslutte en inspeksjonssyklus, og målet i 2015 var å inspisere 75% av fabrikkene i 2015 og alle innen utgangen av 2016. Vi følger opp alle fabrikker basert på funnene fra inspeksjonene. Inspeksjonene utføres av profesjonelle inspektører. Vi inspiserte to fabrikker i 2015, men nådde kun 73% av fabrikkene, men målet er å få inspisert alle fabrikker i 2016. Det kan være tilfeller hvor vi vil vurdere det unødvendig med en inspeksjon, men dette vil være uhyre sjeldent og fordrer en særs lav score på vår risikovurdering.

Norrøna risikovurderer og evaluerer all mulige fabrikker vi velger å arbeide med. Dette gjøres før inspeksjonen. Det er avgjørende å gjøre en tett og konstruktiv oppfølging basert på funnene fra inspeksjonen. Denne oppfølgingen gjøres av Norrøna, og det er viktig å stille krav for å fasilitere faktisk forbedring. Så langt har vi fokusert på kjerneaktiviteten når vi har inspisert, men i 2016 utvider vi til markedsmateriell, som for eksempel mannekenger, hengere, papirposer, etc. Hvis vi hadde begrenset inspeksjonsomfanget til klesprodusenter hadde vi hatt fullføringsprosent på 89%.

Vi måler dette ved å oppgi hvor stor andel av fabrikkene våre som har vært igjennom inspeksjonssyklusen. Det kommer gjerne til nye fabrikker i løpet av et år og da er det viktig at de inkluderes i syklusen.

Mål
Faktisk
[Missing text '/Norrona/web/page/csrtopic/year' for 'Norwegian, Bokmål (Norway)']

2014

2015

2016

2017

2018

2019