Velkommen til naturen

Produksjon

Disse målene er satt for å sikre produksjon og logistikk mot sosial og miljømessig risiko. Målene er relatert til energi- og vannforbruk, sosiale og miljømessige aspekter ved produksjonen, avfallshåndtering og utslipp og hvordan vi transporterer varene våre. Med disse målene kommer vi til å redusere innvirkningen produksjonen og logistikken vår har på miljøet, og vi kommer også til å arbeide for å forbedre forholdene for fabrikkene og arbeiderne våre.