Resirkulere alt avfall fra Norrønas Hovedkvarter i 2020

Den langsiktige intensjonen er at alt avfall fra Norrønas hovedkvarter skal resirkuleres.

Dette målet er krevende, men ambisjonen er å ikke generere avfall fra HQ i 2020. Vi arbeider med å kartlegge hvilke muligheter vi har. Nå resirkuleres alt papir- og pappavfall, matavfall leveres til kompostering, og alt elektronisk avfall leveres til returstasjoner slik at brukbare komponenter og metaller gjenbrukes. I tillegg gjenvinnes det meste av plastavfallet.

Vi ser etter en returløsning for klær som ikke kan brukes lengre, men det er ingen løsninger i Europa som gir mening fra et miljømessig perspektiv for øyeblikket. Vi undersøker også mulighetene for å oppfordre til videresalg av produktene våre, og vi har, som alltid, tilbudt reparasjon til våre kunder!

Vi måler dette ved å se hvor stor andel av avfallet vi genererer som resirkuleres.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019