Norrøna House 100% forsynt med fornybar energi

Vi vil at Norrønas hovedkvarter skal være 100% forsynt med fornybar energi.

Intensjonen er at Norrønas hovedkvarter på Lysaker skal være fullstendig forsynt med fornybar energi. Dette er et mål for at vi som selskap skal redusere miljøpåvirkningen så mye vi kan. Målet ble nådd i 2015, og all elektrisitet brukt ved vårt hovedkvarter kommer fra vannkraft.

Her er sertifikatet som beviser at Norrønas kraftforsyning er fornybar.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019