Samfunnsansvarsmål

Norrønas ambisjon er å være en leder innen samfunnsansvar i vår bransje. Vi tilbyr produkter som er laget i henhold til høye etiske og miljømessige standarder. Samfunnsansvaret er en integrert del av vår daglige drift, og samfunnsansvar er en fundamental del av Norrønas strategi mot 2020. Vi vil også våre så transparente som mulig, og publiserer på disse sidene våre mål mot 2020 og vi vil årlig rapportere på fremgangen.

Selskap

Norrøna streber etter å være så sosialt ansvarlig og miljøvennlig som mulig som selskap. Disse målene relaterer seg til våre ansatte, vårt hovedkontor på Lysaker og selskapet som helhet.

Produksjon

Disse målene er satt for å sikre at Norrøna opptrer så ansvarlig og miljøvennlig som mulig i vår produksjon. Målene er relatert til sosiale og miljømessige aspekter, avfallshåndtering, utslipp, energi- og vannforbruk, og hvordan vi transporterer produktene våre.
Ved å arbeide med disse målene reduserer vi belastningen produksjonen vår har på miljøet, og hvordan vi kan bedre forholdene for våre fabrikker og arbeiderne.

Produkt

Norrøna vil sikre at våre produkter er så forsvarlige som mulig, og derfor er det avgjørende at vi bruker miljøvennlige tekstiler av høyeste kvalitet. Vi vil også bruke så mye resirkulerte fibre, syntetiske og naturlige, som mulig. Vår dun, ull og skinn må være dyrevennlig, forsvarlig og sporbar.
Vi er også svært opptatt av at levetiden på våre produkter skal være så lang som mulig. Vi mener at høy kvalitet og lang levetid er avgjørende for at tekstiler skal være miljøvennlige og ansvarlige.